Bruce World Music Djem’kids

 

Djembélessen voor kinderen

Bruce World Music is een gerenommeerde percussieschool in Eindhoven die reeds jaren djembéworkshops en -lesmodules doceert aan kinderen vanaf 8 jaar. De uit Suriname afkomstige Bruce van Mulier leert kinderen op een vrolijke en vrije manier de eerste beginselen van percussie. Door verhalen te vertellen en liedjes met de kinderen te zingen, zorgt hij voor een hartelijke sfeer waarin elk kind zich thuis voelt.

De djembé leent zich bij uitstek voor zo’n eerste kennmismaking. De basispatronen zijn voor ieder kind te leren. Na enkele lessen kan een leerling al ritmes spelen met grappige namen zoals ‘Hokus Pokus Pilatus Pas’ of ‘Mammie, ik wil naar bed!’.

 

Workshops voor scholen en particuliere feesten

Het trommelen is voor de kinderen een heerlijke uitlaatklep en vaak een eerste kennismaking met percussie. In deze workshop leren de kids trommelen aan de hand van Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse liedjes. Een workshop bestaat uit het leren van de vijf basisprincipes en het oefenen van een aantal populaire ritmes op de djembé.

Maximaal aantal kinderen per groep: 15 – 20.

Leeftijd: vanaf ongeveer 8 jaar.

Voor de jongere kinderen hebben we een speciale Afrika-workshop waarin een verhaal verteld wordt over Afrika waarbij getrommeld, gezongen en gedanst wordt.

 

Buitenschoolse opvang-module djem’kids

De afgelopen jaren zijn de subsidies voor naschoolse opvang drastisch verminderd waardoor er niet altijd muziekles op de basisscholen gegeven kan worden. Bruce World Music wil dit hiaat opvullen door voor een aantrekkelijk tarief lesmodules aan te bieden.

Een naschoolse opvang-module bestaat uit vier tot acht wekelijkse lessen van gemiddeld 45  minuten. Omdat de leerlingen vaak al een hele schooldag achter de rug hebben, wordt er in een vrije sfeer gewerkt, waarbij ook zang en beweging aan bod komen. De kinderen mogen best een beetje ondeugend te zijn. Spelenderwijs leren ze trommelen op de djembé. De schooldag wordt op deze manier vrolijk en energiek afgesloten.

Optioneel is aan het einde van de module een uitvoering mogelijk voor de ouders, broertjes en zusjes.

Maximaal aantal kinderen per groep: 15 – 20.

Leeftijd: Vanaf ongeveer 8 jaar.

 

Themadag/Goede doelendag

Ook voor jaarlijkse feestdagen, themadagen of goede doelen-acties kunt u een djembéworkshop of trommeldag inplannen. In de zomer is het gezellig èn spectaculair als de kinderen op het schoolplein samen muziek maken.

Als voorbereiding voor zo’n dag is het leuk om bijvoorbeeld een week lang iedere ochtend djembélessen in alle groepen te geven. Deze week kan worden afgesloten met een fancy fair met een trommeldemonstratie door de kinderen. Bel voor onze speciale tarieven.

Maximaal aantal kinderen: afhankelijk per doelgroep.

Minimum leeftijd: ongeveer 8 jaar.

Voor de jongere kinderen hebben we een speciale Afrika-workshop waarin een verhaal wordt verteld over Afrika waarbij getrommeld, gezongen en gedanst wordt.

 Bruce van Mulier is docent bij muziekscholen in Eindhoven, Valkenswaard en Nijmegen.